Stories to Tell

We all have stories. Tell me yours.

Ang Tatlong Anghel sa UP

Dumayo kami ng mga kaibigan ko sa UP para kumain ng pansit canton, kwek-kwek at isaw nitong nakaraang linggo. Pero bukod doon, maswerte kaming nakarinig ng bagong kwento at maikling oras na di malilimutan. Kilala na siguro sila ng ilang estudyante sa unibersidad. Narinig din kaya nila ang kwento ng tatlong anghel na ito? Sila …

First Impressions

“Hi, I’m Paul” he said, extending his hand. I smiled nervously as we shook hands. “May I see your handwriting?”, he then asked. “Oh, sure”, I blurted out with curiosity. I looked at him intently as he analyze my handwriting; his face serious and undisturbed, while I study the features of his face carefully — …